บริษัท บี-ห้า สโตน แอนด์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท บุญกังวาน ซึ่งกำเนิดจากการผสมผสานกันอย่างดีเยี่ยมของประสบการณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความริเริ่มสร้างสรรค์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยบริษัท บี-ห้า สโตน แอนด์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด และ บริษัทในเครือบริษัท บุญกังวานเป็นที่รู้จักกันดีในนามของผู้ประกอบการเหมืองหินรายใหญ่ของประเทศ ไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้ผลิตหินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นคือ “ฟ้าน้ำดิบ” ซึ่งเป็นหินที่มีลักษณะสีที่พิเศษเป็นสีฟ้า พบได้ในพื้นที่อำเภอ น้ำดิบ เท่านั้น นอกจากหินแกรนิตคุณภาพดีที่ผลิตได้ในเหมืองในจังหวัดตาก รวมถึง “ฟ้าน้ำดิบ” บริษัท บี-ห้า สโตน แอนด์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด ยังจำหน่ายหินอ่อน หินทราย และหินธรรมชาติคุณภาพดีชนิดต่างๆ จากแหล่งหินชั้นดีในต่างประเทศ เช่น จีน, อิตาลี, บราซิล, เวียดนาม และประเทศในทวีปยุโรปอีกด้วย

บริษัท บี-ห้า สโตน แอนด์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด มุ่งเน้นการจำหน่ายหินธรรมชาติคุณภาพดีจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งบริการออกแบบตกแต่งภายในโดยมัณฑนากรมืออาชีพ โดยที่การออกแบบนั้นจะเน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็น หลัก ซึ่งเรามีทีมงานที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ และมีความคล่องตัวสูงพร้อมสำหรับการให้บริการในทุกรูปแบบเพื่อความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า โดยมีจุดแข็งอยู่ที่การให้บริการที่คำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสม สำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำของผู้จำหน่ายหินและออกแบบตกแต่งภายในของประเทศไทย ภายในปี 2563

พันธกิจ

  • รักษาคุณภาพของหินที่จำหน่ายและขยายตลาดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ให้บริการออกแบบตกแต่งภายในตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมที่สุด
 
   
 

Home | Stone | Import Product | Story of B5 | News | Contact us | Privacy Policy
Copyright © B5 Stone and Interior Design